EIVISSA
ENLLAăOS
MAPA WEB


Informaciˇ immobiliÓria

Suposem que ha trobat la propietat que cercava i està decidit a comprar-la. A continuació li oferim una llista dels passos que convé seguir

Què pot fer per comprar una casa? Com ha de començar?
· Acordar la forma de pagament i les condicions d'entrega
· Comprovar les possibles càrregues i l'estat de la finca al Registre de la Propietat Immobiliària:
  · Hipoteques
· Embargaments
· Servituds
· Legítimes
· Usdefruits
· Superfícies
· Titular
· Sol·licitar l'informe urbanístic a l'Ajuntament correspondent mitjançant la presentació del plànol de situació i la referència cadastral
· Fer una reserva o opció de compra
· Tramitar la hipoteca per la compra (si és necessari)
· Comprovar els pagaments pendents:
  · Aigua
· Electricitat
· Telèfon
· Contribució Urbana
· Despeses de comunitat
· Si els diners procedeixen de l'exterior, cal obtenir el Certificat de Divises (només per a no residents a la UE)
· Sol·licitar Permís Militar (només per a no residents a la UE)
· Acudir a la notaria a firmar l'escriptura pública, pagament i entrega de la possessió de la propietat, així com de la Cèdula d'Habitabilitat
· Portar l'escriptura al Registre de la Propietat abans dels 30 díes de la firma de l'escriptura i liquidar taxes i impostos
· Acudir a l'Ajuntament a canviar la titularitat de la finca al Cadastre
· Acudir a les companyíes subministradores d'aigua, electricitat, telèfon, etc. a canviar la titularitat dels contractes


    PUJAR

INVER METRO · Vicente Cuervo, 10 Baixos. Eivissa · Tel. 971 310 077

Dades legals