EIVISSA
ENLLAÇOS
MAPA WEB

Arquitectura

Estudi d’arquitectura
  Galeria de fotos

Informació Urbanística
Com saber què podem edificar en un terreny?
Perquè un terreny es consideri solar o parcel·la edificable, ha de complir amb cada un dels plantejaments urbanístics aprovats que l'afectin. A continuació li oferim una llista dels passos que convé seguir:
· Acudir a un professional (Arquitecte o Arquitecte Tècnic) per consultar la informació urbanística del terreny
· Sol·licitar la Cèdula de Qualificació Urbanística a l'Ajuntament corresponent, mitjançant la presentació del plànol de situació del terreny
· Sol·licitar la Llicència Municipal d'Obres a l'Ajuntament corresponent, mitjançant la presentació del projecte i documentació addicional


Estudi d'arquitectura Oliva-Palou
Casp, 46 1r 1a A
Barcelona
Tel. 93 4127340
Fax 93 4127340

olivapalou@menta.net
Vicente Cuervo, 10 bajos
Eivissa
Tel. 971 310077
Fax 971 313359

Estudi especialitzat en tot tipus d’edificació residencial des de vivendes unifamiliars fins a blocs plurifamiliars i conjunts d’habitatges.

Desenvolupament complet de tot el procés edificatori:
- estudi de les tipologies edificatories més adients, primers esboços i negociacions urbanístiques amb els técnics municipals.
- redacció de figures de planejament (estudi de detall, projectes d’urbanització, reparcelacions, etc.).
- redacció dels projectes d’edificació.
- estudis comparatius dels pressupostos d’execució ofertats per les empreses constructores.
- direcció d’obra, realització dels estudis de seguretat i salud i realització de la coordinació en materia de seguretat i salut durant la construcció.
- redacció de la documentació final d’obra segons indicacions de la L.O.E.

Més informació. PDF 373 kb


Enllaços d’interès
· Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
· Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics d'Eïvissa i Formentera
· Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía. En castellano.

Informació Urbanística
· PGOU Eïvissa
· PTI. Pla Territorial Insular
· Normes Subsidiàries i Complementàries de Santa Eulàlia. Document word.
· Normes Subsidiàries de Santa Eulàlia (avanç a exposició pública)
· POOT. Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística. Document pdf en castellà.
    PUJAR

INVER METRO · Vicente Cuervo, 10 Baixos. Eivissa · Tel. 971 310 077

Dades legals